FONDLISTANENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT A
logo

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en bred Sverigefond där vi investerar med den hållbara omställningen som drivkraft. Fonden investerar uteslutande i svenska bolag som bidrar till FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Den hållbara omställningen skapar affärsmässiga tillväxtmöjligheter för svenska företag. Enter Sverige Hållbar Tillväxt har identifierat fyra hållbara investeringsteman. För att ta plats i fonden måste bolagets produkt eller affärsmodell gå att koppla till minst ett av dessa teman. Fonden investerar i bolag med potential att växa och utvecklas i den hållbara omställningen och som bidrar med lösningar på samhällsproblem. Detta skapar en naturlig efterfrågan för företagets produkter och ger konkurrensfördelar. Vilket i sin tur skapar värde och bra avkastning för oss som aktieägare.

Faktablad

Information

 • FörvaltareEnter
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 7 %
 • Löpande avgifter1,36 %
 • Transaktionsavgifter0,06 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,42 %
 • Din rabatt-0,10 %
 • Din avgift1,32 %

Risk & Betyg

RiskHög (6 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.75Poäng
19.53Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,41 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

93,13 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

94,64 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige83.28%
Schweiz8.52%
Storbritannien8.20%