Nedan finner du vårt aktuella utbud av fonder. Vi kommer att presentera nya spännande fondbolag och fonder löpande. För att se mer detaljerad fondinformation så kan du använda vår app.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

© 2021 Fondo Solutions AB

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.