agreement

Avtal och villkor

Här hittar du legal information som avtal och villkor. Om du redan har ett konto hos Fondo så hittar du dina personliga avtal under profilsidan i Fondo-appen.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

© 2021 Fondo Solutions AB

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.