FONDLISTANSKANDIA CANCERFONDEN INC
logo

Skandia Cancerfonden Inc

Skandia Cancerfonden är en hållbar fond med inriktning mot svenska aktier.Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar & har exponering mot huvudsakligen bolag på Stockholmsbörsen, men även upp till tio procent av fondens värde mot aktiemarknaderna i Danmark, Finland & Norge.Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus & investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö & samhälle. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner/genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierade grödor.Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk & har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSkandia
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp200 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 44 %
 • Löpande avgifter1,40 %
 • Transaktionsavgifter0,21 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,61 %
 • Din rabatt-0,70 %
 • Din avgift0,91 %

Risk & Betyg

RiskHög (6 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.42Poäng
19.61Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,22 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,71 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,16 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige90.75%
Storbritannien5.39%
Finland1.21%
Danmark0.90%
Norge0.74%
Malta0.68%
Liechtenstein0.33%