FONDLISTANBROBACKE GLOBAL ALLOKERING A
logo

Brobacke Global Allokering A

Fonden är en modellbaserad global aktiefond som placerar i aktier i företag inom olika branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där algoritmisk analys och optimering är viktiga delar i strategin. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i förhållande till övriga bolag. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i fondandelar.

Faktablad

Information

 • FörvaltareAlfakraft
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp1 000 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 34 %
 • Löpande avgifter1,47 %
 • Transaktionsavgifter0,00 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,47 %
 • Din rabatt-0,50 %
 • Din avgift0,97 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
22.54Poäng
21.09Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

92,78 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

90,66 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

94,02 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA75.53%
Japan10.88%
Danmark9.72%
Kanada3.88%