FONDLISTANBROBACKE GLOBAL ALLOKERING A
logo

Brobacke Global Allokering A

Fonden är en fondandelsfond som bygger på en process där förvaltaren identifierar makroekonomiska trender i världen. Därefter väljs tillgångsslag och marknader ut för investering efter vissa kriterier. Vad som bestämmer hur stor andel av kapital som allokeras till respektive tillgångsslag och marknad är risken i de underliggande tillgångsslagen/marknaderna samt dess avkastningspotential. Fondens förvaltning baseras på en global makrostrategi med låg korrelation mot aktier och räntor, dvs fonden mål är att generera avkastning oberoende av marknadens riktning. Det görs genom aktivt positionstagande i fonder, räntor, aktier och valutor. Exponering mot globala marknader kan också uppnås genom placeringar i derivatinstrument. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. För att uppnå fondens målsättning, förvaltas fonden aktivt.

Faktablad

Information

 • FörvaltareAlfakraft
 • FondtypAlternativa
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 28 %
 • Löpande avgifter1,30 %
 • Transaktionsavgifter0,50 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,80 %
 • Din rabatt-0,50 %
 • Din avgift1,30 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
21.12Poäng
21.95Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskNej

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

95,47 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,41 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,66 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA54.73%
Kanada21.65%
Kina5.69%
Sverige4.60%
Australien2.17%
Storbritannien2.09%
Japan1.77%
Tyskland1.26%
Spanien0.85%
Sydafrika0.78%

Hot or not?

Se om en fond trendar bland våra kunder. Temperaturen räknas löpande över 30 dagar och baseras på vikten köp och sälj.

+0,0°
-50°+50°
SÄLJERNEUTRALKÖPER