FONDLISTANPLAIN CAPITAL BRONX
logo

Plain Capital BronX

Fonden är en specialfond som placerar i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en specialfond då den har lägre krav på riskspridning än en värdepappersfond. Fonden varierar sin exponering mot aktier och råvaror efter bolagets förvaltningsmodell. I goda tider är fonden 100 procent exponerad mot aktier och råvaror. I sämre tider skiftar fonden över till ränteplaceringar. Fördelningen baseras på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastningen mellan olika marknader.

Faktablad

Information

 • FörvaltareAIFM Capital AB
 • FondtypBlandfond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 46 %
 • Löpande avgifter1,75 %
 • Transaktionsavgifter0,17 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,92 %
 • Din rabatt-0,88 %
 • Din avgift1,04 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
16.89Poäng
22.35Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskNej

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

98,29 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

95,87 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

95,41 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA55.28%
Sverige32.87%
Danmark4.32%
Storbritannien2.72%
Japan2.72%
Schweiz2.09%