FONDLISTANLÄNSFÖRSÄKRINGAR LÅNG RÄNTEFOND A
logo

Länsförsäkringar Lång Räntefond A

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i SEK. Ränteexponeringen är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fondens placeringar har en genomsnittlig duration på upp till 10 år. Fondens mål är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.

Faktablad

Information

 • FörvaltareLänsförsäkringar
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 43 %
 • Löpande avgifter0,50 %
 • Transaktionsavgifter0,08 %
 • Resultatbaserad avgiftNaN %
 • Ordinare avgift0,59 %
 • Din rabatt-0,25 %
 • Din avgift0,34 %

Risk & Betyg

RiskLåg (2 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
17.27Poäng
19.57Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskNej

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

99,33 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

94,31 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,79 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi