light bulb

Så här har vi räknat

Beloppet som presenteras under “Med Fondo sparar du” är de extra pengar du sparar över tid när du väljer ett provisionsfritt sparande. Observera att det som räknats fram är pengar du sparar utöver avkastningen på din startsumma.

Uträkningen är ett exempel som baserats på den tidsperiod du har valt, samt en antagen årlig genomsnittlig avkastning om 8%.

Som Fondo-kund ges du rabatter på i genomsnitt 40% jämfört med fondernas ordinarie avgifter. Dessa rabatter återbetalas till dig kvartalsvis och blir ett betydande tillskott till ditt sparande när dessa återinvesteras löpande. Även om avkastningen i uträkningen är baserad på antaganden om de finansiella marknadernas framtida utveckling, visar de tydligt hur Fondos reducerade fondavgifter påverkar ditt långsiktiga sparande.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

© 2021 Fondo Solutions AB

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.